עבירות צווארון כחול

עבירות צווארון כחול נקראות כך, משום שבעבר נקשרו לעבירות שביצעו אנשים שהשתייכו למעמד הפועלים. אלה, העובדים בעבודת כפיים לרוב ושכרם נמוך (עובדים במפעלי ייצור שונים, בבנייה, בכרייה, בתחזוקה וכדומה).

עבודות אלו דורשות בדרך כלל הכשרה וגם מיומנות רלוונטית והסיבה מדוע הן נקראות כך (מדוע הצבע הכחול מוזכר בשמן) קשורה לקוד הלבוש, שאפיין את בני המעמד הזה במאה ה-19. העובדים במפעלים ובכרייה באותה תקופה נהגו ללבוש בגדי עבודה בצבע כחול, צבע שמאפיין אותם, אגב, עד היום (קשה שלא לשים לב לסרבלים הכחולים שנוהגים ללבוש בעלי מקצועות אלה).

כאשר מדברים על עבירות צווארון כחול, על פי הקרימינולוגיה, מתכוונים לסוגים שונים של פשעים שאותם מבצעים בני המעמד הנמוך, הפועלים לרוב. הפשעים האלה, הנכנסים לקטגוריה זו, הם פשעים קלאסיים, שקל מאד לאתר אותם באמצעות הליכים של אכיפת החוק, כאשר לא אחת מעורבת בכך אלימות. אלה יכולים להיות פשעי ונדליזם, פשעי שוד, גניבה ועוד.