עבירות צוארון לבן

עבירות כלכליות הן כל סוג של אי עמידה באחד מההיתרים או ההגבלים הפיננסים הקבועים בחוק הכלכלי. עבירות כלכליות נקראות גם עבירות צווארון לבן והן יכולות לכלול

בעבירות בעלות אופי כלכלי, חייב עורך הדין המייצג בעניין להבין הבן היטב את הדין החל בנושא האמור וכמו כן, הוא חייב להבין היטב במה חשוד הלקוח. לפעמים העבירה מסתתרת מאוד טוב מתחת לפני השטח עד שאפילו הלקוח בעצמו לא מודע לכך כי ביצע עבירה בכך ששמע לעצה עסקית/ משפטית/ כלכלית של גורם מקצוע או מסר מידע לאדם שלא היה מוסמך למסור לו. כך למשל, יכול נושא משרה בכירה בחברה ציבורית למצוא עצמו, בטעות ממש, עובר על איסור בחוק ניירות ערך ומשם קצרה הדרך לחקירה של הרשות ולעיתים לתוצאות קשות. המקרים הקלאסיים כמובן הנם מקרים של עבירות המבוצעות בכוונת מכוון ואולם חשוב לזכור כי ככל שהעבירה מורכבת ומתוחכמת יותר כך קשה יותר למשטרה ולרשויות החקירה האחרות לגלות אותה ואם כבר גילו אז עדיין מאוד קשה לרשויות להוכיח. חושבים שיש סיכוי שתחקרו בגין ביצוע עבירה כלכלית כלשהי ? היוועצו.